Församlingen

  • Vi tror på att evangeliet skall erbjudas till varje människa.  Vi håller därför separata evangeliska möten som försöker övertyga syndare att omvända sig till Kristus. (Apg 18:4; Apg 19:8-9; Apg 28:23; 2 Kor 5:11)
  • Traditionell tillbedjan. Vi tror att den traditionella tillbedjan är biblisk och vi anser att gudstjänsterna måste vara vördnadsfulla istället för underhållande. (3 mos 19:30; Joh 4:24; 1 Kor 14:34,40; Upp 5:7-14; 1 Joh 2:15-16; Jak 4:4; Rom 12:2)
  • En tjänande församling. Vi tror att en församling skall vara aktiv i att tjäna Herren och varandra samt att ge sitt liv för sina syskon. 
  • Biblisk separation.Vi tror att Guds folk måste hålla sig borta i från falsk lära, synd och världslighet. Falsk lära förnekar bibelns ofelbarhet och tillräcklighet samt andra fundamentala kristna doktriner. Vi tror en församling måste försvara tron och inte kompromissa. (Rom 16:17; 1 Kor 6:14-18; 2 Joh 1:10-11; 2 Tim 3:6,14: Judas 3)
  • Bönemöten. Vi tror att bönemöten är väldigt viktiga för att upprätthålla en församling och vi tror att bönemöten skall vara separata och ske regelbundet. (Apg 1:14; 12;5)
  • Mission. Vi tror att all mission  skall drivas av lokala församlingar istället för av enskilda organisationer.  (Apg 6:1-6; Apg 13:1-3 )
  • Vi använder reformationsbibeln