Vad gör du med din tid?

Från Stunden vi föds är vi alla påverkade av tiden. Som spädbarn behöver vi matas mellan några timmars intervall. Sedan lär vi oss att en vecka innehåller 7 dagar osv. När vi sedan har passerat barndomen lär vi oss att passa tider. Vi blir beroende av klockan helt enkelt. Klockan styr allt vi gör i livet: läkarbesök, tidtabeller, jobbet, öppningstider och stängningstider osv.

Tiden är en del av vardagen för människan

Några av oss längtar efter mer tid för att hinna med olika arbeten och nöjen vi vill genomföra, medan andra av oss finner att timmarna går långsamt på grund av ensamhet eller tråkighet eller när vi är förväntansfulla på något som ska hända. Oavsett hur vi uppfattar det, förändras ingenting när det gäller den stadiga, obevekliga tidsförlopp.

Tid är dyrbar

När tiden en gång har passerat kan vi inte få ett ögonblick tillbaka, vi upptäcker snart att vår ungdomstid har gått över till medelåldern, eller att vi nu är gamla och svaga. Vi står inför möjligheten att det kanske är försent att göra vissa saker. Om vi tänker på det, vet vi att vi inte har mycket tid kvar i livet.

Allting har en början och ett slut

Allting runt omkring oss har en början och ett slut, som till exempel en bok, bussresa, skoltermin, TV program eller arbetstid. Vi behöver bara se runt omkring oss för att inse att livet själv är begränsat.

Döden är någonting de flesta av oss inte vill tänka på, men om vårt liv en dag skall ta slut, bör vi inte uppskatta vår tid mer? Det är ett faktum att ingen av oss vet hur långt vårt liv skall bli, därför är det brådskande att vi seriöst tänker på hur vi spenderar tiden nu med sikte på framtiden.

Gud har svaren

Vi behöver svar till frågor såsom : “Vem är jag?” “Vad händer när jag dör?” Gud talar om för oss i sitt Ord, Bibeln, att Han skapade tid tillsammans med oss och allt annat, därför är det bara Han som kan ge oss svaren. Han skapade oss perfekta likt Honom själv.

” Gud skapade människan till sin avbild ” (Första Moseboken 1:27)

Dock kom synden in i världen på ett tidigt skede. Vi är alla påverkade – ingen av oss kan hävda att vara perfekt. Döden är syndens konsekvens och bara Gud vet när någon skall dö. Det finns – “en tid att födas och en tid att dö ” (Predikaren 3:2)

Bibeln talar om för oss vad som händer efter döden: “det är bestämt om människorna att en gång dö och sedan dömas ” (Hebreerbrevet 9:27).

Vi ska alla redogöra inför Gud vad vi har gjort med vår tid här på jorden: “var och en av oss göra räkenskap för sig själv inför Gud.” (Romarbrevet 14:12)

Gud ska döma var och en av oss, och tilldela oss en av två destinationer för evigt: ” några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. ” (Daniel 12:2)

Var ska du gå efter döden?

Bibeln talar om för oss att vi alla är skyldiga och förtjänar evigt straff. Men det finns ett alternativ. Gud själv kom till vår värld för att ta på sig straffet som vi förtjänar. Det är vad Jesus Kristus gjorde när han dog på korset för 2018 år sedan. Han ger en fri förlåtelse till alla som kommer till Honom och bekänner sina synder och ber om förlåtelse i Hans namn. Detta erbjudande är fritt, men det är endast tillgängligt medans det finns tid. Det kommer att bli försent efter att vi dör.

Vad ska du göra med din tid nu?

Tack för att du använde en liten stund av din tid för att läsa detta – låt inte detta vara sista gången du tänker på livet seriöst. Låt inte det vänta länge för att komma till Gud!

“Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag” (Andra Korintierbrevet 6:2)