Själens förgörare

Jesus sade i en predikan : ”Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar. 

Vid tillfället när Jesus säger detta har tusentals samlats för att lyssna på hans predikan. ”Akta er” betyder att ens sinne behöver se upp för faran som finns runt omkring oss i vår tid. Jesus här syftar inte enbart på religiösa lärare, utan han syftar även på samhället som helhet. Är vi på vår vakt mot vad de falska profeterna i samhället i vår tid gör mot våra själar?

Vi skall inte vara naiva som accepterar allt som kommer vår väg, utan vi behöver fundera på vart vi är på väg i detta livet. Vad tänker vi om människans natur, moraliska värderingar eller om Gud? Jesu varningar här syftar på folk som motsäger och utmanar bibelns värderingar. Det syftar på folk som sprider en falsk syn på livet och falska värderingar, men med samma beteende som ett oskyldig får. De erbjuder oss precis det vi vill ha och det vi vill höra. Men egentligen är de vargar som förstör våra själar.

Falska idéer är som en bred väg, och en bred dörr undervisar Jesus oss. Det är populära idéer som massorna älskar. De ger oss precis det vi vill ha. Det handlar om materiella ting och om att följa ens egna hjärta, och ens lustar. Många av dessa falska idéer säger till oss att glömma bort Gud och all moral, och glömma bort att vi en dag skall stå ansvariga inför Gud. ”Lev hur du vill”, ”Följ ditt hjärta” säger dessa lärare till oss.


Vilka är det som undervisar oss detta ?

Det är de som formar vårt samhälle, styr den mediala världen och underhållningsindustrin, och de som uppmanar oss att lägga undan moralen. Vi kan veta detta eftersom Jesus sade ”Vi skall känna igen dem på deras frukt”. Bara se resultatet av dessa populära idéer om livet, och vad de har producerat, så ser du ingen god frukt. Vi blir tillsagda att göra oss av med all moral förutom givetvis det som skadar andra i form av våld och mord, rån et.c. Alla standarder måste försvinna enligt dagens lärare.

Det är inte längre man och kvinna, utan könsroller suddas bort, homosexualitet godkänns, fri sex utanför äktenskapet sprids överallt inom underhållningsvärlden. Preventivmedel delas ut gratis till våra ungdomar för att uppmuntra till fri sex. Går det ändå fel så erbjuds fri abort. Därför har vi en hög nivå av aborter i vårt land. Våld glorifieras i många filmer. Stolthet ses som något bra, tankar om att man skall känna sig själv bra. Girighet upphöjs ofta i form av dryckenskap, och lustar där hela fokus ligger på ditt egna liv och din egna njutning. Allt handlar om att du själv skall njuta av livet och inte bry dig om andra. Sexuella kläder säljs i våra affärer som handlar om att visa en del av brösten, med tajta byxor för att visa formerna på rumpan och organ. Allt för att uppmana till fri sex med vem man vill hela tiden. TV är fullt av svordomar och hädelser emot Gud. Själviskhet ses som den ideala drömlivsstilen man skall söka efter.

På deras frukt känner vi igen dem

Resultatet har blivit att vi aldrig har haft så mycket otrohet, bedrägerier, elakheter, pornografi, granatattacker, grova våldsbrott, skilsmässor, sexuella övergrepp, beroenden, själviskhet, separationer, fyllerier. Vilken röra samhället är, och vem hade trott att det skulle se ut så här för 50 år sedan? Vad vi ser i dag, är resultatet av vad vi har sått genom åren. Det visar att de som går emot moral har helt fel, och deras idéer håller på att misslyckas. Äldre människor i Sverige känner inte igen samhället vi lever i. Allt är ett verk av dessa, som har genom sina ideologier förstört den bibliska standarden vi brukade ha i detta landet. I sin ignorans har man förstört standarder vi haft i samhället under en lång tid, och som har byggt detta landet. Nu får vi i stället skörda vad vi har sått och konsekvenserna har vi bara börjat se omkring oss och det kommer att bli värre.

Dessa falska profeters undervisning har producerat dålig frukt. Folk i samhället har vänt Gud ryggen och vänt sig till nyandlighet, materialismen och till ateismen.

Ateismen löser inga problem

Många dras till ateismen som en lösning på problemen och man påstår ofta att religion är orsaken till alla krig i världen. Har ateismen aldrig hört om hur Stalin mördade miljoner i det kommunistiska samhället han byggde?? Känner inte ateismen till den långa världshistorien av krig där religion inte alls var inblandad? Vi har två världskrig .Vi har Koreakriget. Finska vinterkriget. Alexander den Store som inte hade något med religion att göra. . Hur kan man komma med sådana lögner?

Krig bevisar faktiskt att bibeln är sann och bevisar att bibelns undervisning om att alla människor är fallna i synd är sann. Krig och elakheter i denna värld är ett bevis på människans syndfulla hjärtan och det bevisar att ateismen har fel. Därför kommer människor som går emot Guds moraliska standarder aldrig att producera ett stabilt samhälle och sann lycka i livet.

Jesus som är både Gud och människa sträcker sig ut till människan för att förändra dem och ge dem ett nytt liv och sann lycka. Hans undervisning är perfekt och han standarder är rena. Han levde det perfekta livet här på jorden och sedan gav han sitt liv för våra synder. Han led medans Fadern lade på honom all skuld som alla bär på. Var och en som förtröstar på att Jesus blev straffad på korset för våra synder skall bli frälst. Han kom för att ge oss evig välsignelse till både man och kvinna. Jesus kom för att ge oss en djup inre inre andlig förändring i våra hjärtan för alla som tror på honom. Han uppstod från döden på den tredje dagen och har sedan dess förvandlat miljontals människors liv.

Därför lita inte på dagens populära vägledare som formar vårt samhälle och som är emot Jesus och hans moral. Sök i stället efter Jesus Kristus och det eviga livet som finns i honom. Det är lösningen på människans syndaproblem.

Denna artikel är baserad på en brittisk artikel som heter “Raiders of souls” skriven av Dr. Peter Masters