Predikningar

Vad lärde Jesus Kristus om det eviga straffet i helvetet? Det finns många som förnekar existensen av det eviga straffet i helvetet. Förnekarna menar att de onda kommer att till…

Guds vrede

22 mars, 2020
Bibeln säger i Psalm 7:12 att Gud visar sin vrede för de ogudaktiga varje dag. Hur yttrar sig Guds vrede i vår tid? Vad är Guds vrede?

Iklä er de nya dygderna

26 januari, 2020
Som troende skall vi lägga bort de gamla livet och klä oss i det nya livet. Vi behöver vara barmhärtiga, ödmjuka samt förlåta varandra.

Guds Uppenbarelse i Skriften

11 augusti, 2019
Bibeln är Guds ofelbara Ord och den enda källan till den absoluta sanningen eftersom : Det överbevisar människan om synd. Varnar människan om en kommande dom. Räddar syndaren i från…

Vad är Världslighet?

21 juli, 2019
Vi lever i en tid då det kanske aldrig funnits så mycket världslighet i de kristnas liv men även i församlingarna? Vad exakt är världslighet och hur påverkar det oss…
Jesus Kristus är den Överlägsne och allt Tillräckliga Frälsaren. “Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet : Förbannad är…