Predikningar

Guds vrede

22 mars, 2020
Bibeln säger i Psalm 7:12 att Gud visar sin vrede för de ogudaktiga varje dag. Hur yttrar sig Guds vrede i vår tid? Vad är Guds vrede?