Predikningar

Vad lärde Jesus Kristus om det eviga straffet i helvetet? Det finns många som förnekar existensen av det eviga straffet i helvetet. Förnekarna menar att de onda kommer att till…