Predikningar

Iklä er de nya dygderna

26 januari, 2020
Som troende skall vi lägga bort de gamla livet och klä oss i det nya livet. Vi behöver vara barmhärtiga, ödmjuka samt förlåta varandra.
Jesus Kristus är den Överlägsne och allt Tillräckliga Frälsaren. “Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet : Förbannad är…