Predikningar

Hånade för Kristi skull

8 december, 2019
Vi kristna är inte som denna världen och tillhör inte den. Eftersom vi har ett nytt liv i Kristus kommer världen att håna oss. Varför kommer de att håna oss…