Församlingen

  • Vi tror på att evangeliet skall erbjudas till varje människa.  Vi håller därför separata evangelistiska möten som försöker övertyga syndare att omvända sig till Kristus.
  • Traditionell tillbedjan. Vi tror att den traditionella tillbedjan är biblisk och vi anser att gudstjänsterna måste vara vördnadsfulla istället för underhållande.
  • En tjänande församling. Vi tror att en församling skall vara aktiv i att tjäna Herren och varandra samt att ge sitt liv för sina syskon. 
  • Biblisk separation.Vi tror att Guds folk måste hålla sig borta i från falsk lära, synd och världslighet. Falsk lära förnekar bibelns ofelbarhet och tillräcklighet samt andra fundamentala kristna doktriner. Vi tror en församling måste försvara tron och inte kompromissa.
  • Bönemöten. Vi tror att bönemöten är väldigt viktiga för att upprätthålla en församling och vi tror att bönemöten skall vara separata och ske regelbundet.
  • Mission. Vi tror att all mission  skall drivas av lokala församlingar istället för av enskilda organisationer. 
sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish